Konkurz a reštrukturalizácie

Právne poradenstvo, vypracovanie prihlášok, kompletizovanie príloh, v prípade potreby je aj možnosť zabezpečenia – zastupovania na súde.

Kontaktovať