„Vigilantibus iura scripta sunt“,  –  práva patria bdelým.

Poskytujeme právne poradenstvo v jednotlivých oblastiach práva po individuálnej dohode s klientom s prihliadnutím na časové a  personálne možnosti a na predpokladanú náročnosť konkrétneho prípadu.

Kontaktovať