Vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Vymáhanie pohľadávky v 5 krokoch: Máte pohľadávku a dlžník svoj dlh nespláca, nekomunikuje s Vami, alebo sa vyhovára a zaplatenie stále odkladá? Potrebujete peniaze vymôcť? Kontaktujte nás a my Vám s vymáhaním pomôžeme.

Koľko bude stáť vymáhanie pohľadávky?

Odmena advokáta pri vymáhaní pohľadávky závisí od charakteru a výšky konkrétnej pohľadávky a počtu vykonaných úkonov. Odmenu s Vami vždy dohodneme tak, aby ste dopredu vedeli, koľko zaplatíte. Odmena závisí od náročnosti veci a času, ktorý je potrebné na vykonanie jednotlivých úkonov.

Pri vymáhaní pohľadávky postupujeme podľa dohody s klientom. Štandardný postup býva nasledovný.

Postup vymáhania pohľadávky

Krok 1: Preštudovanie podkladov – právna analýza

V prvom rade sa oboznámime so všetkými dôležitými skutočnosťami v súvislosti s pohľadávkou. Zistíme najmä:

  • ako pohľadávka vznikla,
  • kedy je splatná, aké dlhé je omeškanie dlžníka a vyhodnotíme, či pohľadávka nie je premlčaná,
  • zhodnotíme, aké sú možnosti vymoženia pohľadávky.

Na základe týchto vstupných informácií Vám vieme navrhnúť vhodný postup vymáhania pohľadávky.

Krok 2: Oslovenie dlžníka – mimosúdne vymáhanie pohľadávky

Vždy je najjednoduchšie, ak dlžník zaplatí „dobrovoľne“. Veľa dlžníkov nereaguje na výzvy veriteľov. V prípade, ak dlžníka osloví advokát, dlžník vie, že svoju pohľadávku máte záujem naozaj vymáhať a častokrát zaplatí už na výzvu zaslanú advokátom. V rámci výzvy pre klienta uplatňujeme okrem istiny pohľadávky aj príslušenstvo pohľadávky (úroky z omeškania, zmluvné pokuty a pod.).

Ak dlžník nezaplatí ani na výzvu pristúpime k ďalšiemu kroku.

Krok 3: Uplatnenie nároku – súdne vymáhanie pohľadávky

Ďalším krokom pri vymáhaní pohľadávok je uplatnenie nároku na súde, resp. inom príslušnom orgáne. Na základe podkladov od klienta a analýzy (podľa kroku 1) pripravíme potrebné „papiere“ (žalobu, návrh na vydanie platobného rozkazu, prihlášku pohľadávky, resp. i.), určíme, kde je potrebné pohľadávku uplatniť a zabezpečíme uplatnenie nároku. Miestom uplatnenia nároku môže byť všeobecný súd, rozhodcovský súd, konkurzný, resp. reštrukturalizačný správca.

Zároveň zabezpečíme zastupovanie v ďalšom konaní tak, aby ste s vymáhaním nemali ďalšie starosti. Zastupovanie v konaní zabezpečíme až do jeho právoplatného skončenia.

 

Krok 4: Exekúcia

Ak dlžník nezaplatí ani po vydaní rozsudku, zabezpečíme v prípade záujmu vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie a podáme ho na exekútorský úrad. Spolupracujeme len s exekútormi, s ktorými máme dobré skúsenosti pri vymáhaní pohľadávok. Cieľom je, aby ste svoje peniaze dostali na účet čo najskôr.

Krok 5: Vymoženie pohľadávky – peniaze na účte

Pohľadávku Vám po vymožení ihneď pošleme na Váš účet.

 

Každá pohľadávka je odlišná, a preto je uvedený postup len orientačný. Na základe úvodného posúdenia Vám pripravíme postup šitý na mieru, aby bolo vymáhanie čo najúčinnejšie.

Kontaktovať